Pokaż wyszukiwarkę

Ogłoszenia

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, a tym samym odpłatność za pobyt w „Ostoi Pokoju” od kwietnia 2018 roku wynosi 2.994,- zł

______________________________________________

W ramach posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak: wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym włącznie, balkoniki, kule, laski i inne, Dom może użyczyć osobom zainteresowanym na czas określony.

______________________________________________

Informujemy, że nadal nie została odebrana masa spadkowa po niżej wymienionych mieszkańcach Domu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się z właściwym potwierdzeniem nabycia spadku do dnia 30 czerwca 2014r. Prosimy również o informację jeśli trwają postępowania nabycia spadków po wskazanych mieszkańcach.

 1. Bujok Emilia
 2. Cempa Joanna
 3. Dajewski Paweł
 4. Gambiec Henryk
 5. Kawik Franciszek
 6. Kuźma-Kuźniarska Wiesława
 7. Laszczyk Teodora
 8. Ludyga Adelajda
 9. Radziwilska Gertruda
 10. Tafel Gertruda
 11. Woźny Jadwiga