Pokaż wyszukiwarkę

Historia

Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju” w Bytomiu Miechowicach jest kontynuacją wielkiego dzieła, jakie w ubogiej górniczej wiosce stworzyła Ewa von Tiele–Winckler zwana później Matką Ewą. Już, jako szesnastoletnia dziewczyna wyrzekła się luksusów życia w swojej bardzo bogatej arystokratycznej rodzinie, poświęcając się służbie ludziom najbiedniejszym, najbardziej cierpiącym, a takich w górniczych osadach Górnego Śląska nie brakowało. Szczególnie jednak Matka Ewa upodobała sobie pracę wśród dzieci. Z domu podarowanego przez ojca barona von Tiele-Winckler rozrósł się spory ośrodek, w samych Miechowicach liczył ponad dwadzieścia domów, a ponadto powstało wiele domów dla bezdomnych w innych śląskich miejscowościach, a nawet w wielu miejscach na terenie Niemiec. Działalność sióstr miechowickich przybrała także postać misyjną, a działalności tej, zarówno charytatywnej jak i misyjnej przyświecała zasada przyjmowania każdego, kto potrzebuje pomocy.

Matka Ewa – twórczyni tego wielkiego dzieła miłosierdzia – do końca życia pozostała cichą i skromną osobą, mieszkającą w prostej drewnianej chacie, w której obecnie znajduje się muzeum. Ona sama zaś spoczywa na małym przykościelnym cmentarzyku pod prostym kamiennym krzyżem, na którym zgodnie z jej życzeniem widnieje jedynie napis „Ancilla Domini” (Służebnica Pańska).

Czas wojny, a przede wszystkim szkody górnicze dokonały zniszczenia i z dzieła Matki Ewy niewiele obecnie pozostało. Po wojnie istniał tu Państwowy Dom Dziecka – został on rozebrany w latach dziewięćdziesiątych.

W części parafialnej zachował się kościół służący tutejszej parafii Ewangelicko – Augsburskiej, tzw. Stara Plebania, budynek zwany Ciszą Syjonu – obecnie w trakcie remontu, przygotowywany pod dzialalność społeczną, dom „Elim”, domek Matki Ewy wktórym znajduje się muzeum, cmentarzyk siostrzany i stara „Ostoja Pokoju”, w której mieścił się mały dom opieki dla starszych kobiet. Funkcjonował on pod pieczą siostry Marty Grudke do 1995 roku. Kilkanaście mieszkanek tego domu zostało pierwszymi pensjonariuszkami nowej „Ostoi Pokoju”, zbudowanej na miejscu wyburzonego domu dziecka.

Miechowice, w których oprócz Ewangelickiego Domu Opieki znajdują się jeszcze trzy inne Domy Pomocy Społecznej (jeden z nich także w budynkach należących kiedyś do Matki Ewy) są największą i niewątpliwie bardzo zróżnicowaną dzielnicą przemysłowego Bytomia. Oprócz tradycyjnej, typowej dla Śląska zabudowy i sporego nowoczesnego osiedla mieszkaniowego znajduje się tu duży uroczy park ze starodrzewem, należący niegdyś do rodziny von Tiele – Winckler, z ruinami ich zamku.